Har drottning Silvia verkligen löspattar?

Jag har just tagit del av en något ovanlig SIFO undersökning. Man gick ut till människor i hela landet frågandes vilket av följande uttryck de fann mest stötande, nämligen:

Jesus var en bög

Hitler hade rätt

eller

Drottning Silvia har löspattar

I Riket totalt tyckte man att Hitler hade rätt , tätt följt av påpekandet om drottning Silvias behag var det mest oförskämda. Noterbart är att många svarande i Stockholm ställde sig frågande till påståendet om Jesus “Vem är Jesus? Är det möjligen han med skägget som hänger på pissmojen på Norrmalmstorg?”Ännu mera lokalt får vi fram fler intressanta resultat. I Malmö tex tyckte endast 2 % att Hitler hade rätt var stötande och i Jönköping tyckte 99 % att uttrycket om Jesus var oerhört knölaktigt  medan enbart 1 % ondgjorde sig över drottningens konstgjorda behag. På Östermalm i Stockholm upplevde man däremot uttrycket om drottningens pattar som oerhört oförskämt faktiskt 97,5 %. Mest uppmärksammat och faktiskt förväntat var resultatet från Socialdemokraternas ungdomsförbund i Malmö. Där tyckte man att alla tre påståenden i stort sätt var korrekta. En speciell intervju gjordes också med Ilmar Repaluu fd kommunalråd i Malmö som Sifo intervjuarna hade hittat drickandes starköl på känd restaurang i den svarta staden . Enligt Repaluu var det ju allmänt känt att “Jesus hade ihop det med lärljungarna” och “Vad är det för konstigt med det? Alla bögar väl litet granna nu för tiden” Dessutom lade han till “Att Silvia har löspattar kan ju vem som helst se och vad fan var det för fel på Hitler?”

5 tankar på “Har drottning Silvia verkligen löspattar?”

Lämna en kommentar