En Covidspecial med mycket räksallad tack!

If tomorrow wasn´t such a long time

If today was not a crooked highway

If tonight was not a crooked trail

If tomorrow wasn´t such a long time

Then lonesome would mean nothing to me at all

Välkommen till det empatilösa Sverige! Jag, jag, jag och JAG överallt. Bryr vi oss över huvud taget om några andra än oss själva? Eller vad säger du Birgitta Dahl? Ett arv från det gamla bondesamhället? Nej, knappast, snarare ett betydligt senare fenomen skapat av  Mr Mammon och Hin Håle i god kooperation.

Enbart 35 % av Malmöborna är med i Svenska kyrkan. Röd och gul och vit och svart gör detsamma har han ju sagt. Jesus! Jesus! Jesus!

Ebba Bitch ska upp i förberedande förhandlingar i Tingsrätten imorgon. Hon har ställt sig på falluckan. När ska den dras undan?

Molly sitter hemma med skolundervisningen i knät igen. Det känns litet grand som vi alla vadar i sirap upp till midjan just nu och allra värst är det förstås för barnen. Jag tror att de skadeverkningar som drabbar just dem kommer att leva kvar länge efter det att pandemin är över.

Någon vidare fart på vaccinationen i Sverige har inte märkts av, så det mest effektiva sättet att skaffa immunitet idag torde vara att dra på sig en ordentlig Covid. I varje fall om man lyssnar på de motsägelsefulla budskapen från Folkhälsomyndigheten och socialministeriet. Men man kan ju dö! Ja, men då spelar det ju ändå ingen roll.

Dödsskjutningarna är inte längre en affär bara för Sveriges tre stora städer. I dessa dagar smäller det dessvärre både här och där. Absolut farligaste platsen att stå på torde vara i kön till den lokala korvkiosken. ” En Covidspecial med mycket räksallad tack!”

Lämna en kommentar